Disclaimer

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Welkom op onze website. Op deze website treft u informatie aan over de dienstverlening van Het BEVON Gilde.

Het BEVON Gilde BV omvat een netwerk van adviseurs en managers.
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

 

AUTEURSRECHT e.a.

De website bevon.nl is eigendom van Het BEVON Gilde B.V. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan Het BEVON Gilde of haar licentiegevers.
De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het BEVON Gilde worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

 

MERKEN

Alle merken op deze website zijn eigendom van Het BEVON Gilde of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het BEVON Gilde is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

 

Copyrights &  Trademarks

ViFlow®  en ViFlow Reporter® zijn geregistreerde handelsmerken van ViCon GmbH.
Het BEVON Gilde is ViFlow Competence Center voor het Nederlandstalige gebied.

PRINCE2® is a registered trade mark of Axelos Limited. The Swirl logo™ and the PRINCE2 Licensed Affiliate logo are trade marks of Axelos Limited.

 

HYPERLINKS EN SOFTWARE

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze site is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens toestemming van Het BEVON Gilde.

Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Het BEVON Gilde worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Het BEVON Gilde is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen.

De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Het BEVON Gilde van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.